Bewonerscommissie Kudelstaart

 

WWW (Wie Wat en Waar)

Onze bewonerscommissie behartigt de (collectieve) belangen van alle huurders van woningstichting Eigen Haard. De bewonerscommissie is als zodanig door Eigen Haard erkend.  Onze commissie vergadert geregeld in het Dorpshuis in Kudelstaart.

 

Met Eigen Haard overlegt onze commissie over de voorzieningen in en om de woning en de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Dit overleg wordt twee maal (voor- en najaarsoverleg) per jaar met Eigen Haard gehouden. In het voorjaarsoverleg wordt er samen met Eigen Haard een rondgang door Kudelstaart gemaakt.

 

Gedurende het overleg met Eigen Haard  wordt door onze commissie de nodige voorstellen tot verbetering ingebracht  en worden andere belangrijke zaken besproken. Naast dit reguliere overleg heeft onze commissie tussentijds geregeld contact met Eigen Haard. Om ons werk goed te kunnen doen hebben wij informatie en probleemstellingen nodig van u, de huurders van Eigen Haard. Uw inbreng wordt te allen tijden zorgvuldig behandeld en daar waar nodig verzorgen wij een directe terugkoppeling naar u toe.

 

Onze werkzaamheden beperken zich niet alleen maar tot het overleg met Eigen Haard. Een aantal van onze commissieleden maakt deel uit van de Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart (H.A.K.). Vanuit  de H.A.K. participeren wij in Huurdersfederatie Alert.Daar waar wij het nodig achten wenden wij ons tot andere instanties als bijvoorbeeld de Politie, Gemeente Aalsmeer of Dorpsraad Kudelstaart.

 

Wij kunnen dus wel zeggen dat de Bewonerscommissie Kudelstaart uw spreekbuis is.

 

In de Nieuwe Meerbode leest u wanneer onze eerstvolgende vergadering zal zijn.


Voorafgaande aan onze vergadering houden wij ons inloopspreek ½ uur (19:30 tot 20:00 u) en bij deze nodigen wij u uit om daarbij aanwezig te zijn. De locatie is Dorpshuis Kudelstaart. Uw inbreng is voor onze commissie van wezenlijk belang in het behartigen van de (collectieve) belangen van alle huurders van Eigen Haard.


 
HomeWelkom.html
DB en LedenLeden.html
DocumentenDocumenten.html
Foto’sFotos.html
ReparatiesReparaties.html
LinksLinks.html
Kont@ktContact.html
Tot ziensTotziens.html
WWW
NieuwsbriefMailformulier.html